wz


 

Závody

Freestyle Games- v hale Rondo -podrobně     3.3.-2007(Brno)

Bike Hall Contest III.      5.5.-2007(Trutnov)

Sprite Urban Games      30.6.-1.7.-2007 (Londýn)

Suzuki BMX Masters     20.7.-22.7.-2007(Kolín nad Rýnem)

Rebel Jam     10.8.-12.8.-2007(Berlín)